Dermaesthetic Mongolia

Манай эмнэлэг нь

мэргэжлийн ур чадварлаг эмч нараар ахлуулж эмчилгээ үйлчилгээгээ эрхэлдэг бөгөөд ААН-н чиг үүргийнхээ
дагуу эмч, сувилагчидаас гадна үйл ажиллагааны ахлах менежер, эмнэлгийн менежер, маркетингийн менежер, хүний нөөцийн
мэргэжилтэн, нягтлан бодогч, туслах ажилтан, жолооч зэрэг цөөнгүй ажлын байр бэлтгэн, улсдаа 11 жилийн турш татвар төлж
буй Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг албан ёсны бүртгэлтэй ААН юм.