Бидний арьсны гадаад өнгө үзэмж, харагдах байдал нь, эрүүл амьдралын хэв маяг болон байнгын арчилгаа, мөн арьсанд
тохиромжтой эмчилгээ, бүтээгдэхүүн сонгохоос ихээр шалтгаалдаг. Лазер эмчилгээ нь олон төрлийн физик аргаар арьсны өөр
давхаргуудад өнгөөр ялган нэвтэрч зорилтот асуудлыг эмчилдэг бөгөөд анагаах ухааны салбарт 30 жил орчим ашиглагдаж
байгаа бөгөөд, гоо сайхны салбарт улам дэвшин, олон төрөлд хуваагдан, илүү ихээр сайжран гарсаар байна. Лазер
эмчилгээний төрөл дундаас дерматологийн салбарт арьсны олон төрлийн эмгэг, асуудлуудыг шийдэх боломжтой бөгөөд, эсийг
элетромагнетикын үелзлээр сэргээх, залуужуулах, эмчилгээ юм. Манай эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн туршлага болон байнгийн
судалгааны дагуу бид лазер эмчилгээний төрлүүдтэй хөл нийлүүлэн хөгжиж шинэ гарсан технологийн олон эмчилгээнүүдийг
Монголдоо анхдагч болон нэвтрүүлсээр байгаадаа баяртай байдаг

Leave a Reply