Led light therapy- Лэд гэрлэн эмчилгээ

Энэ нь бага хэмжээний гэрлийн энергээр пүлс өгч эс нь гэрлийн энергийг хүлээн аван арьсны нөхөн төлжилтөнд чухал үүрэгтэй уураг коллаген болон липидийн нийлэгжилтийг ихэснэ. Арьсийг залуужуулах, үрчлээ, наранд түлэгдэлт, батга, үрэвсэл, экзэм, хайрст үлд зэргийн эмчилгээнд хэрэглэнэ. Бүх төрлийн арьсанд тохирох ба цусны урсгалыг  сайжруулан хорыг үр дүнтэй гадагшлуулах аюулгүй эмчилгээ бөгөөд өргөн хүрээний арьсны асуудлыг эмчилнэ. Хэт ягаан туяа болон дулаан ашигладаггүй учир арьсны эдийг гэмтээхгүй. Гэрлийн эмчилгээ нь тодорхой өнгийн гэрлийн долгионыг ашиглан арьсны өөр өөр гүнд хүрч үйлчилнэ. Эдгэрэх хугацаа хэрэггүй бөгөөд ямар ч гаж нөлөөгүй болох нь судалгааны үр дүнд нотлогдсон.

Red light – арьс залуужуулах болон коллагены нийлэгжилтийг сайжруулна.

Blue light – Батга, батга үүсгэдэг бактер, үрэвсэлийн эсрэг үйлчилгээтэй.

Purple light – Улаан болон цэнхэр гэрлийн нийлмэл бөгөөд хоёр гэрлийн үйлчилгээг үзүүлнэ.

One Comment

  • Adam Brown says:

    Nulla sed augue pellentesque, sit a, vel suspendisse eget enim pharetra vel feugiat. Similique nunc velit metus orci ut, morbi nec lectus explicabo integer. Nulla purus lacus.

Leave a Reply