Picosecond хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт  лазер

Пикосекунд лазер нь Уламжлалт лазерын дараах хамгийн сүүлийн үеийн тэсрэлтэт технологи бөгөөд наносекундын дараах
хэмжигдэхүүн ПИКО секундын хурдтай гэрлийг ашиглан өмнө нь бүрэн арилгах боломжгүй пигментүүд буюу Мелазма
(нийлэгжмэл их хэмжээний сэвх), түлэгдэж гэмтсэнээс үүдсэн хоёрдогч толбо, харлаж бараантсан арьсны зузаан давхрага,
доод зовхины хөхрөлт, ота нэвус буюу том хөх мэнгэ, улаан мэнгэ, арилгахад төвөгтэй бүх төрлийн өнгийн шивээс зэргүүдийг
аюулгүйгээр эмчилдэг. Манай эмнэлэг нь энэхүү лазерын дэвшилтийг Монголд нэвтрүүлсэн анхны эмнэлэг юм.
– Мелазма нийлэгжмэл сэвх
– Өнгийн шивээс арилгах
– Доод зовхины хөхрөлт
– Хөх, улаан мэнгэ
– Цайруулах
– Нарны туяа болон хөгшрөлтөөс үүсэн нөсөө толбо
– Цоохор сэвх

Leave a Reply

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: [email protected]